Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu

Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu osnovana je u lipnju 1907. godine pod nazivom Kraljevsko zemaljsko više obrazovalište za umjetnost i umjetni obrt. Izvorno se sastajala od tri sastavnice: Slikarskog odjela, Kiparskog odjela i Odjela za kandidate učitelje risanja, koji se danas naziva Nastavničkim odsjekom. Zajedno s Akademijom dramskih umjetnosti i Muzičkom akademijom čini tri umjetničke sastavnice Sveučilišta u Zagrebu.

Academia_Croata_de_Ciencias_y_Artes,_Zagreb,_Croacia,_2014-04-20,_DD_01Među prvim nastavnicima nalazila su se tadašnje najveća imena u hrvatskoj umjetnosti: kipari Robert Frangeš Mihanović i Rudolf Valdec te slikari Oton Iveković, Robert Auer, Bela Čikos Sesija, Menci Clement Crnčić i Branko Šenoa. Park s dvorišnom zgradom na adresi Ilica 85, u kojoj se prije nalazilo Zemaljsko rodilište, adaptirana je za potrebe Akademije s atelijerima za koje je nacrte izgradio poznati arhitekt Herman Bollé, a u njoj se i danas nalazi sjedište ustanove.

1926. godine kratko je pri Akademiji djelovala i Katedra za arhitekturu pod vodstvom Drage Iblera. 1941. godine ustanova dobiva današnji naziv: Akademija likovnih umjetnosti. 1956. godine osnovan je Grafički odsjek, 1997. Odsjek za restauriranje i konzerviranje umjetnina, a 1998. Odsjek za animirani film i nove medije. Danas na tih šest odsjeka studira gotovo 400 studenata koji prolaze kroz zahtjevan postupak selekcije pri upisu. Uz nastavnu djelatnost, Akademija organizira i brojne izložbe svojih nastavnika i bivših studenata, a posebno je značajna tradicionalna izložba na kraju akademske godine na kojoj se izlažu radovi studenata.

Na Akademiji su predavali brojni umjetnici koji su obilježili povijest hrvatske umjetnosti u 20. stoljeću poput kipara Antuna Augustinčića, Frane Kršinića, Ivana Meštrovića i Ivana Sabolića te slikara Vladimira Becića, Miroslava Šuteja i Maksimilijana Vanke. Među poznatije umjetnike koji su se školovali na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu ubrajaju se Vera Dajht-Kralj, Marta Ehrlich, Oton Gliha, Fadil Hadžić, Jacques Hnizdovsky, Živa Kraus, Alfred Freddy Krupa, Edo Murtić, Stjepan Planić, Dimitrije Popović, Vanja Radauš, Željko Senečić, Goran Trbuljak i Marina Abramović.