Umjetnost kroz povijest

arthbannPovijest umjetnosti duga je koliko i povijest ljudske civilizacije. Nerijetko su umjetnička djela povijesni izvori iz kojih možemo saznati o kulturi, svjetonazoru, svakodnevnom životu i važnim povijesnim događajima nekog razdoblja. Kako su se sve te odrednice čovjekovog života mijenjale, mijenjala se i umjetnost, zbog čega je možemo podijeliti u različita razdoblja, stilove i pokrete. Hrvatska umjetnost pripada krugu zapadne umjetnosti i pratila je njezine promjene.

Prapovijesna umjetnost dijeli se na umjetnost starijeg i mlađeg kamenog doba te umjetnost metalnog doba. Iz tog razdoblja pronalaze se uglavnom ukrašeni upotrebni predmeti, ali i različite figure u oblicima čovjeka i životinja, što daje naslutiti da su imali religijsku i magijsku namjenu tijekom rituala, pogreba i lova. Zapadnoeuropska umjetnost nastaje na temeljima umjetnosti stare Grčke i Rima, u kojima se težilo savršenoj tehničkoj izradi i savršenim proporcijama, koje su vidljive kako na skulpturama čovjeka tako i u arhitekuri tog razdoblja.

Srednjovjekovna umjetnost u Europi vezana je prvenstveno uz kršćanstvo, izgradnju crkava i prateća djela s kršćanskim motivima. Prvi procvat doživljava razvojem romanike, stila koji je povezao nasljeđe rimske gradnje s novim motivima. Razvijeni srednji vijek obilježen je gotikom gdje se počinju izrađivati monumentalne zgrade, kiparstvo postaje prostorno i pojavljuju se svjetovni motivi u slikarstvu.

Renesansa, riječ koja označava ponovno rođenje, povratak je interesa umjetnika za klasičnu umjetnost antike u 15. stoljeću. Umjetnici se vraćaju tehničkom savršenstvu antike i u tom stilu izrađuju djela s kršćanskim motivima, ali i motivima iz klasične mitologije te čovjekovog stanja općenito. Barok kao umjetničko razdoblje vezan je uz Katoličku crkvu od koje su se odcijepili protestantski ogranci i koja je raskošnom teatralnom umjetnošću pokušavala dokazati nadmoć svog nauka.

Oponašanje klasične umjetnosti nastavlja se i u 18. i 19. stoljeću kroz pokrete klasicizma i historicizma. 19. stoljeće pak obilježeno je industrijskom revolucijom, napretkom znanosti kao i građanskim revolucijama i kao reakcija na to javljaju se pravci koji se ili bune protiv racionalnosti, reda i društva (romantizam) ili ga prihvaćaju (realizam).

Kroz 19. i 20. stoljeće umjetnost se sve više okreće slodobnom izražavanju umjetnika i nastaju brojni pravci koji paralelno postoje: impresionizam, ekspresionizam, simbolizam, moderna, avantgardna i apstraktna umjetnost.