Zameci umjetnosti u prapovijesti

Na prostoru današnje Hrvatske pronađeni su ostaci iz kamenog i metalnog doba koji su nastali tijekom seoba plemena u prapovijesnim vremenima. U mlađem kamenom dobu ili neolitiku mogu se razabrati različite kulture: tako su poznate starčevačka, sopotska i korenovska kultura u panonskoj Hrvatskoj te istarska, danilska i hvarska na Jadranu. Ostaci su uglavnom ukrašene keramičke posude, oruđe i figure u životinjskom i ljudskom obliku, a u Istri i građevine od suhozida.

085883f568b559c9882c336c45dcf06dBakreno doba ili eneolitik iznjedrilo je jedan od poznatih hrvatskih simbola, Vučedolsku golubicu. Potječe iz vučedolske kulture iz okolice Vukovara, obilježene ponajprije pažljivo izrađenom keramikom, crnog sjaja s obojanim inkrustacijama i ukrašenom geometrijskim rezbarenjima. Iz brončanog doba najpoznatije su vinkovačka i cetinska kultura. U tom razdoblju slabi izrada keramike, a jača izrada ukrašenih uporabnih predmeta poput kopči zvanih fibule i predmeta vezanih uz pogrebne rituale. Srednje brončano doba obilježila je vatinska kultura, a kasno brončano doba tzv. kultura polja sa žarama s brojim regionalnim podtipovima.

U željeznom dobu sreće se prva definirana skupina srodnih naroda, Iliri, sa specifičnom kulturom koja isprva nastavlja s geometrijskim uresima na uporabnim predmetima, a potom oko VI. st. pr. Kr. dolazi u doticaj s antičkom grčkom kulturom i njezinom antropomorfnom umjetnošću te se javlja tzv. situlska umjetnost, nastala spajanjem autohtone i grčke kulture. Tada se javlja prvi nakit od srebra, zlata i jantara, kao i kameni spomenici s prizorima iz svakodnevnog života, ljudskim i životinjskim likovim i prizorima vezanim uz pogrebne običaje.

Kelti svojim dolaskom u IV. st. pr. Kr. donose tehniku lončarskog kola, no premda su pronađeni predmeti i oružje s keltskim motivima, njihov utjecaj na kulturu Ilira bio je bio malen zbog brzog nastavka njihovog pohoda dalje prema Grčkoj. Nakon dolaska Rimljana gradsko stanovništvo prihvatilo je rimsku kulturu, ali ilirski starosjedioci izvan gradova nastavili su sa razvijanjem svoje umjetnosti i kulture koja je nadživjela i samo Rimsko Carstvo.